Persondatapolitik

Randers Bykors persondatapolitik

Persondatapolitik Randers Bykor

 

Persondatapolitik for Randers Bykor

Randers Bykor er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Randers Bykor og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Randers Bykor behandling af dine personoplysninger. Randers Bykor behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til Randers Bykor deles med Randers By kors bestyrelse, der er databehandler.
 

1.      Hvornår indsamler og anvender Randers Bykor dine personoplysninger

Randers Bykor indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

Medlemsregister:

1. Når du indmelder dig som medlem af Randers Bykor, eller udøver medlemsaktiviteter.

2. Når du tilmelder dig som medlem af Randers Bykor eller ønsker at gøre brug af Randers Bykor, indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Randers Bykor, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig. Bor du i en anden kommune end Randers, skal du oplyse dit CPR-nummer.

Medlemsliste:
Til brug i forbindelse med arrangementer og lign., hvor det er nødvendigt, at du som medlem kan kontakte andre medlemmer, indgår dine oplysninger navn, adresse, mailadresse og telefonnummer i en samlet medlemsliste. Denne liste er kun tilgængelig på Randers Bykor hjemmesides interne del. (tilgang med password)  som administreres af webredaktøren samt korets formand.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem Randers Bykor. I denne forbindelse indsamler Randers Bykor alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Randers Bykor.

2. Hvornår videregiver Randers Bykor dine personoplysninger

Randers Bykor kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der handler om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

·         A: leverandører som samarbejder med Randers Bykor,for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Randers Bykor for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder Randers Bykor B. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af Randers Bykor herunder Korby Randers samt Kor72. 

·         ​C. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

​Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Randers Bykor

3. Hvordan beskytter Randers Bykor dine personoplysninger

Randers Bykor har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Randers Bykors sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Randers Bykor kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Randers Bykors sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Hvornår slettes dine oplysninger:  Ved udmeldelse af foreningen Randers Bykor slettes oplysningerne indenfor 8 hverdage efter udmeldelses dato..

Billeder:

I forbindelse med koncerter o.lig. kan der blive taget situationsbilleder af koret og korets medlemmer. Disse billeder kan blive offentliggjort på www.Randersbykor.dk samt Randers Bykor Facebookside samt korets medlemsblad ”Firklang”.
Randers Bykors officielle billeder opbevares af bestyrelsens formand og næstformand og anvendes i sammenhænge, hvor der annonceres om koncerter og lign.
Randers Bykor bestyrelse vil til enhver tid vurdere, om et billede af koret eller korets medlemmer er harmløst og ikke krænker korets medlemmer.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Randers Bykor behandler om dig, kan du rette henvendelse til korets formand: Hans Jesper Højlund: Hansjesperhojlund@gmail.com eller telefon 51871580

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Randers Bykor opbevarer om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Randers Bykor om at rette, blokere eller slette disse oplysninger og eller billeder. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Randers Bykor er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Randers Bykor s indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om, at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan Randers Bykor ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

5. Hvor længe opbevarer Randers Bykor dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos Randers Bykor gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Randers Bykor, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig Randers Bykor og databehandler Randers Bykor af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når Randers Bykor ændrer denne persondatapolitik

Randers Bykor opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Randers Bykor løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Randers Bykor dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Randers Bykor på hansjesperhojlund@gmail.com
 

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte Randers Bykor Bestyrelse, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Randers Bykor v/Hans Jesper Højlund, Nordkystvejen 29, 8961 Allingåbro mobilnummer: 51871580, mail:hansjesperhojlund@gmail.com.