Korets Værdier

Her finder du noget om de værdier der ligger til grund for Randers Bykors arbejde

Korets Værdier

Randers Bykors 5 værdier:

Værdi 1.

Randers Bykor består af mennesker, der frivilligt mødes for at synge, og dets aktiviteter retter sig mod mennesker, der frivilligt møder op for at blive underholdt.

Randers Bykor vil være kendt for:

Et godt socialt miljø, hvor mænd og kvinder sammen dyrker korsang.
Hvor der er plads til alle aldre. Hvor man som menneske føler sig velkommen, og hvor man kender hinanden.
Randers Bykor vil give koncerter, der er præget af åbenhed, varme, og hvor publikum føler sig velkomne samtidig med at de får oplevelser båret af seriøsitet, kvalitet og engagement.

Værdi 2:

Randers Bykors væsentligste formål er at skabe gode oplevelser både for dets medlemmer, dets samarbejdsparter og for dets publikum.

Randers Bykor vil være kendt for:

En høj kvalitet i de koncerter det påtager sig.
Variation og fornyelse i dets repertoire.
Dets altid velforberedte deltagelse i samarbejde med orkestrer, andre kor og med koncertarrangører.
At det stadig giver dets medlemmer musikalske udfordringer.

Værdi 3:

Kernen i Randers Bykors repertoire er den klassiske kormusik, men ved hele tiden også at deltage i aktiviteter uden for den klassiske musiks rammer understreges en bredde i repertoiret.

Randers Bykor vil være kendt som:

Stedet man kan være, hvis man især er orienteret mod den klassiske musik, men samtidig finder det spændende, at optræde "uventede" steder såsom på Værket, Underværket, Randers Storcenter etc. og med ikke-klassisk musik på programmet.

Den professionelle musiks udøvere opfatter Randers Bykor som en naturlig samarbejdspartner. Der bliver arbejdet bevidst med korets kompetencer både i det daglige øvearbejde og i planlagte korudviklingsaktiviteter gerne i samarbejde med andre kor. Inden for de muligheder en ugentlig øveaften rummer arbejder Randers Bykor ambitiøst for hele tiden at højne dets musikalske niveau.

Værdi 4:

Randers Bykor vil være det mest synlige kor i det Østjylland, der har Randers som centrum med en bred appel både til publikum og til potentielle medlemmer.
Man vil møde Randers Bykor ved såvel koncerter som kulturelle arrangementer, både i selve Randers men også i oplandet.

Værdi 5:

Man vil opleve Randers Bykor som den naturlige samarbejdspartner for orkestre i Randers og Århus, f.eks. når store musikalske værker bliver opført.