Generalforsamling 13.maj 2019 kl.20.00

Generalforsamling

Skrevet af Tove H. Wraa - 2019-04-10 09:06:06

Til orieentering indkalder Randers Bykor til Generalforsamling d.13maj 2019 kl. 20.00 i Sct. Mortens Hus Staldgårdsgade 1 8900 Randers

 

 

 

Generalforsamling i Randers Bykor

Mandag den 13. aprll 2019 kl. 20.00 i Sct. Mortens Hus, Staldgårdsgade 1, 8900 Randers C

 

 

Dagsorden:

 

1.  Valg af dirigent for generalforsamlingen

2.  Formandens beretning

3.  Kassererens beretning - herunder fremlæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse

4.  Fastsættelse af kontingent og indskud

5.  Indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 12. april 2019.

6.  Valg af formand

7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. (Bestyrelsen består foruden af formand af 4 medlemmer, hvoraf der hvert år afgår 2 efter tur). 1 medlem kan vælge at deltage udenfor foreningen

8.  Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år

9.  Valg af 1 revisor

10.  Valg af 1 revisorsuppleant

11. Randers Bykors koncertstøtteforening – beretning, regnskab og fastlæggelse af kontingent og bidrag.

12.  Eventuelt

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen