After Singing

Vi har en rigtig god atmosfære på vore øveaftner

Randers Bykor - After singing

Randers Bykor er det kor, der har eksisteret længst i Randers, siden 1949, og mange af medlemmerne har sunget i koret i årtier og kommer med stor glæde og entusiasme, hver mandag og til hver koncert. Det skyldes en stor sangglæde, men også et godt sammenhold i koret.

Vi har en rigtig god atmosfære på vore øveaftner, som bl.a. kommer af at vores dirigents ukomplicerede og humoristiske tilgang til arbejdet.

En anden årsag er, at koret arrangerer sociale sammenkomster f.eks. kor-weekender, hvor vi arbejder seriøst med bl.a. sangteknik og vejrtrækningsøvelser. Når koret er samlet, opstår der bånd på kryds og tværs af stemmegrupper og koret får "liv", som kommer til udtryk i vore koncerter.

I løbet af året arrangerer koret også sociale sammenkomster, hvor vi får lejlighed til, at være sammen under hyggelige former.